Technologia lasera diodowego zmieniła biznes estetyczny. Jeśli masz praktykę estetyczną, możesz wykorzystać tę technologię do zwiększenia marży zysku. W poniższym artykule omówione zostaną zastosowania, koszty, wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo. Po przeczytaniu tego artykułu, będziesz dobrze przygotowany do skorzystania z wielu korzyści tej nowej technologii.

Zastosowania

Lasery diodowe są szeroko stosowane w wielu aplikacjach. Ich wąskie właściwości spektralne sprawiają, że nadają się do zastosowań takich jak telekomunikacja, czujniki spektroskopowe, środki zaradcze w podczerwieni i kryptografia z kluczem kwantowym. Mogą być również wykorzystywane w oczyszczaniu wody i terapii fotodynamicznej.

Długość fali światła emitowanego przez laser diodowy jest bardzo zbliżona do długości fali światła słonecznego. Ta właściwość jest niezbędna w różnych zastosowaniach, w tym w drukarkach laserowych, czytnikach kodów kreskowych, skanowaniu obrazów, desygnatach i zapłonach spalin. Inne zastosowania obejmują chirurgię laserową, sortowanie przemysłowe i broń o ukierunkowanej energii.

Innym zastosowaniem laserów diodowych jest obróbka materiałów. Lasery diodowe o dużych mocach są używane do spawania laserowego, modyfikacji powierzchni i lutowania. Stosowane są również w obróbce powierzchniowej metali i polimerów. Oprócz tych zastosowań lasery diodowe mogą być wykorzystywane w chirurgii laserowej.

Długość fali lasera diodowego jest określona przez jego przerwę pasmową. Półprzewodnik z wąską przerwą pasmową będzie emitował więcej światła niż ten z szerszą przerwą pasmową. Dlatego długość fali lasera diodowego będzie większa niż długość fali lasera o tej samej długości fali.

Jednoemiterowe lasery diodowe mogą być samodzielne lub zintegrowane w pasywnie chłodzonych architekturach modułowych Pearla,,C/fiber-coupled. Te ostatnie poprawiają niezawodność i moc wyjściową. Ponadto, zawierają one ulepszony projekt epitaksjalny, konfigurację chipa oraz pasywację fasety optycznej. Lasery diodowe 639 nm mają niezawodną moc wyjściową od 1,5 do 4 W.

Laser diodowy jest urządzeniem półprzewodnikowym, które wytwarza światło w procesie znanym jako emisja stymulowana. Emisja stymulowana zachodzi w złączu p-n, które jest strukturą półprzewodnikową składającą się z trzech warstw. Warstwy p i n są zwykle materiałami podobnymi do arsenku galu (GaAs) i są domieszkowane krzemem i aluminium. Natomiast centralna warstwa aktywna jest samoistna i nie wymaga żadnego domieszkowania.

Bezpieczeństwo

Lasery diodowe są skomplikowanymi urządzeniami i wymagają ostrożnego obchodzenia się z nimi, aby zachować ich integralność i zapobiec uszkodzeniom. W szczególności, lasery są wrażliwe na zmiany elektrostatyczne, które mogą spowodować szkodliwe przesunięcia długości fali lub nawet awarię. Z tego powodu, wiele laboratoriów używa kontrolerów temperatury, aby utrzymać sprzęt w odpowiedniej temperaturze.

Lasery diodowe emitują światło o długości fali emisyjnej od 750 do prawie 900 nanometrów. Ta długość fali jest wyższa niż w przypadku laserów emitujących światło widzialne i może uszkodzić oczy już po krótkim czasie ekspozycji. Lasery o dużej mocy powinny być zawsze używane w okularach ochronnych.

Podczas pracy z laserami diodowymi należy pamiętać o założeniu okularów ochronnych i unikaniu bezpośredniego kontaktu z wiązką. Niebiesko-zielone linie z tych laserów mogą przeniknąć do siatkówki oka i spowodować trwałe uszkodzenia. Należy nosić okulary ochronne lub inne urządzenia do obserwacji w podczerwieni. Lasery diodowe mają niskie napięcie i natężenie prądu, więc zagrożenia elektryczne występują rzadko.

Lasery diodowe są w stanie wytwarzać impulsy światła o dużej mocy przy niższych poziomach niż większość innych typów laserów. Jednak ich wysoka rozbieżność może ograniczać ich użyteczność w niektórych przypadkach. Dlatego przed użyciem tego typu lasera należy zastosować środki bezpieczeństwa, takie jak kolimacja i optyka skupiająca.

Podczas korzystania z diod należy zawsze zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa, aby uniknąć wyładowań elektrostatycznych i innych wstrząsów elektrycznych. Jeśli używasz lasera do celów naukowych, należy upewnić się, że jest on umieszczony na termoprzewodzącej platformie, która zapewnia minimalne naprężenia mechaniczne.

Podczas pracy z laserami o dużej mocy powinieneś również stosować znaki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Możesz je umieścić w strategicznych miejscach, aby zapewnić, że wszyscy są świadomi zagrożeń. Jest to niezbędne dla bezpieczeństwa personelu i pacjentów.

Koszt

Koszt lasera diodowego: Koszt lasera diodowego jest znacznie wyższy niż lasera półprzewodnikowego. Po pierwsze, w przypadku korzystania z lasera diodowego należy wymienić nośnik, czyli laser. Do tego dochodzi kwestia konserwacji.

Jednak kosmetyczne zabiegi laserowe mogą być tańsze niż tradycyjne metody i mogą dawać lepsze rezultaty. Ponadto niektóre plany ubezpieczeniowe nie obejmują zabiegów z użyciem lasera diodowego. Dlatego też pacjenci powinni dokładnie rozważyć korzyści płynące z leczenia laserowego w stosunku do związanych z nim kosztów. Na przykład leczenie laserowe może zmniejszyć potrzebę sedacji lub opłat za znieczulenie.

Koszt lasera diodowego zależy od liczby potrzebnych sesji i obszarów ciała, na których ma być przeprowadzony zabieg. Ogólnie rzecz biorąc, pojedyncza sesja kosztuje od 180 do 280 dolarów. Inne obszary, które mogą być traktowane są linia bikini, pod pachami, wargi i broda, które mogą kosztować 150 dolarów do 200 dolarów. Koszt leczenia całego ciała będzie wahać się od 275 do 400 dolarów.

Laser diodowy jest stosowany w leczeniu różnych warunków, w tym wewnątrzustrojowego naczyniaka kapilarnego. Pacjent nie miał choroby ogólnoustrojowej, a guz był czerwonawy o gładkiej powierzchni i bezsęcznej podstawie. Mierzył około 0,75×0,5cm i był bezbolesny. Pacjentka nie miała żadnych innych objawów ani bólu w okolicy objętej zmianą i zachowała żywotny ząb.

Oprócz skuteczności, lasery diodowe mogą być stosowane na wszystkich rodzajach skóry, co czyni je idealnym wyborem do usuwania niechcianych włosów na ciele. Zabieg ten jest bezpieczny i niedrogi, a ponadto może być stosowany bez przerwy nawet przez cały dzień.

Efekty zdrowotne

Laser diodowy jest wykorzystywany w zabiegach laserowych na wysokie ciśnienie w oku. Działa on poprzez emitowanie ciepła, które napromieniowuje docelowy obszar. Chociaż sam zabieg nie jest bolesny, może jednak powodować pewien dyskomfort u pacjenta. Jednak lasery diodowe mogą pomóc w kontrolowaniu bólu, a nawet uratować wzrok pacjenta.

Ważne jest, aby podczas korzystania z lasera diodowego nosić okulary ochronne. Ma to na celu uniknięcie uszkodzenia oczu i innych szkodliwych skutków promieniowania laserowego. Lasery o dużej mocy mogą uszkodzić oczy i spowodować ślepotę. Aby zapobiec takim problemom, upewnij się, że system laserowy, którego używasz, odpowiada gęstości optycznej okularów ochronnych, które nosisz.

Przeprowadzono różne badania mające na celu ocenę bezpieczeństwa zabiegów z użyciem lasera diodowego. W jednym z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii i Polsce wzięło udział 216 pacjentów o różnym pochodzeniu etnicznym. Badano również grupę mieszaną, składającą się z 32 uczestników. W badaniu tym uwzględniono również typ skóry Fitzpatricka uczestników. W tym badaniu pacjenci przeszli sześć zabiegów laserem diodowym o długości fali 805 nm. Wyniki leczenia były analizowane przy użyciu metod obiektywnych i subiektywnych. Badacze udokumentowali również wszelkie działania niepożądane, których doświadczyli pacjenci. Odnotowano kilka skutków ubocznych, takich jak hiperpigmentacja, oparzenia skóry i wrażliwość skóry.

Zabiegi z użyciem lasera diodowego mają wiele zalet. Mogą złagodzić stres komórkowy, zmniejszyć stan zapalny i ograniczyć wzrost bakterii w organizmie. Mogą również pomóc w zmniejszeniu przerostu dziąseł.

Skuteczność

Terapia laserem diodowym może być przydatna w leczeniu liszaja płaskiego jamy ustnej. Laser diodowy jest w stanie niszczyć chory nabłonek i denaturować białka w obrębie tkanki. Jednak skuteczność i bezpieczeństwo tej terapii są kwestionowane. Aby odpowiedzieć na te pytania, przeprowadzono przegląd systematyczny. Aby znaleźć najlepsze badanie, prześwietlono rejestry i dokonano oceny jakości za pomocą narzędzia Cochrane Risk of Bias.

Zastosowanie lasera diodowego do redukcji owłosienia na twarzy jest stosunkowo bezpieczne i skuteczne. W jednym z ostatnich badań porównano dwa tryby leczenia laserem diodowym. W pierwszym trybie długość fali lasera wynosiła 808nm, a w drugim 940nm. Stwierdzono, że oba zabiegi skutecznie zmniejszyły owłosienie twarzy i zredukowały hiperpigmentację w leczonym obszarze.

Wyniki badań wskazują, że zabieg laserem diodowym lepiej redukuje szorstkość powierzchni niż zabieg laserem CO2. Konieczne są dalsze badania w celu dalszej oceny skuteczności obu metod. Surowe dane uzyskane z tego badania zostaną udostępnione publicznie do użytku niekomercyjnego. Ponadto nie zostanie naruszona poufność uczestników.

Rozpoznanie zapalenia przyzębia jest warunkiem skutecznego leczenia. Jest ono spowodowane płytką bakteryjną i jest chorobą zapalną. Najlepszym sposobem zapobiegania utracie zębów i poprawy ogólnego stanu zdrowia jest usunięcie złogów bakteryjnych na powierzchni zębów. Konwencjonalne terapie niechirurgiczne oparte na skalingu i root planingu (SRP) są skuteczne, ale mogą być nieskuteczne w niektórych sytuacjach, np. gdy wykonanie SRP jest trudne. Zastosowanie lasera diodowego w połączeniu z SRP może poprawić ogólny stan zdrowia przyzębia.

Efektywność laserów diodowych w dużej mierze zależy od prądu płynącego w urządzeniu. Prąd płynący przez diodę jest bezpośrednio związany z mocą optyczną, jaką ona emituje. Istnieje również prąd progowy, który ogranicza moc wyjściową. Prąd progowy rośnie wraz ze wzrostem napięcia.

Podobne tematy